Eind 1976 nam "Dane" het cafe "De Vliegende Schotel" over van zijn toenmalig schoonbroer. Toen was er nog lang geen sprake van moto's, laat staan een motorclub.

Door een toeval, na enkele bromfietsen gehad te hebben, kwam zijn droom uit nl. zijn eerste moto. Deze was echter geen lang leven beschoren en zes weken later reed hij deze dan ook "total loss". Het was echter zijn enige ongeval dat hij ooit in zijn 20jarige loopbaan als motorrijder zou tegenkomen. Daarom kocht hij dus ook een nieuwe en snellere moto nl. een Honda CB 900 Bol D'or. Door de aanschaf van die moto kwam het een van het ander. Door rond te rijden trok hij andere motorrijders aan.

Op zeker moment waren ze reeds met vijf vrienden die regelmatig gingen rijden. Zo ontstond de ruggegraat van motorclub De Vliegende Schotel. Dit was echter in het begin nog zeer kleinschalig wat uitstappen betreft nl. van de ene cafe naar de andere.

Maar ja, je kan ze niet verwijten dat ze toen al aan "Public Relations" deden. Het vijftal groeide gestaag en ze werden een hechte groep, met andere woorden een club.

Op zeker ogenblik, begin 1978, was er in Ophasselt een MC Devil Rowlers. Deze kwam zonder lokaal te zitten, dus was de link vlug gelegd. Gevolg : samensmelting van beide clubs. Het embleem was ook vlug gevonden. In het lokaal stond nl. een flipperkast met de duivel die op ons huidig embleem nog steeds te vinden is.

De fusie van de twee clubs in 1978 was de start van MC Devil Rowlers zoals ze nu nog bestaat. Deze start was direct een succesformule waar we ons tot op heden nog steeds op baseren.

We zijn lid van volgende organisaties
V.M.F (Vlaamse Motorrijders Organisatie),
B.M. (Belgian Motards).

     
 

 

Uit de vereniging, MTC Vlaanderen samen met de motards van MTC Cocoon van Zottegem en MC Devil Rowlers uit St Maria Oudenhove zijn in 1999 MOTORRIJDERS MET EEN HART ontstaan maar pas echt in 2002 van start gegaan. MMH zamelt geld in om bescheiden projecten te steunen van kleine, maar ook zo noodzakelijke organisaties in onze huidige maatschappij. Dus niet de grote organisaties, waarvoor uiteraard ook alle respect, neen, maar voor die kleine noodzakelijke dingen, waar het niet steeds mogelijk is om wat benifiet in te richten.(denk maar aan clubs voor personen met een handicap

Zo heeft MMH tot op heden reeds verschillende duizenden EURO ingezameld en verdeeld over verschillende projecten. Iedereen zijn steun is dan ook hard nodig.Omdat motorrijders zouden kunnen steunen en dit op een dragelijk manier te laten gebeuren hebben een aantal clubs besloten om 1 EURO per inschrijving af te staan aan Motorrijders Met een Hart. Geen extra treffen en toch het nodige geld.

Ook bij de Caspers zijn er enkele ouders die motorfanaten zijn zoals Idis, Luc en misschien nog anderen van wie we het niet weten. Eventueel voor hen richt MTC Cocoon te Zottegem op 21 juli een treffen in waarvan ook 1 € per inschrijving naar MMH gaat.Wie interesse heeft in MMH kan contact opnemen via email gdraps@skynet.be  Speciaal is eveneens de nu reeds befaamde 1 mei rit te zottegem waarvan de opbrengst integraal aan een welbepaald project geschonken wordt. Zoals u ziet zien de motards er niet alleen stoer uit met hun stalen tweewieler tussen de benen maar hebben ze ook een gouden hart. Eén van de motorrijders heeft zelf een dochter met een handicap die praktisch altijd met haar papa meerijdt.